Španělština v Praze!

Kontaktujte nás:

tel: 210 215 320

  

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků, který patří k románským jazykům a je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států jižní a střední Ameriky. Rodilých mluvčích je přibližně 400 miliónů.


Víte, že…?

  • španělsky se mluví ve 44 zemích,
  • španělština je nejpopulárnějším vyučovaným jazykem v Evropě a Americe,
  • španělština je jedním z nejvíce fonetických jazyků? Když vidíte slovo napsané, téměř vždy ho dokážete správně vyslovit - neplatí to však obráceně,
  • nejvíce španělsky mluvících lidí žije v Mexiku (110 miliónů)